Program Partnerski - zasady współpracy

Zobacz też: Jak przystąpić do programu partnerskiego
 • Tabela prowizji
  Prowizja partnera od polecenia
  za pierwszy abonament roczny
  30%
 • Zasady współpracy:
  • Prowizja naliczana jest od kwot netto wpłaconych przez klientów. Jako wpłacone traktuje się środki zaksięgowane na rachunku spółki BeUsable
  • GoRODO.pl odpowiedzialne jest za proces wdrożenie aplikacji GoRODO.pl u klienta
  • Produkt GoRODO.pl sprzedawany jest w cenie ustalonej i zaprezentowanej na stronie Cennik
  • Partner otrzymuje KOD POLECAJĄCY i LINK OPOLECAJĄCY dostępny w zakładce "Program partnerski" panelu klienta
  • Partner odpowiedzialny jest za przekazanie potencjalnemu klientowi kodu polecającego
  • Prowizja wypłacana jest w cyklach miesięcznych (do 10 dnia miesiąca po miesiącu rozliczeniowym) na podstawie faktury VAT
  • Wysokośc prowizji dostępna jest w zakładce "Program partnerski" panelu klienta
  • Prowizja liczona jest od zakupu licencji na pierwszy rok aplikacji GoRODO.pl
  • Warunkiem przystąpienia do Programu Poleceń, jest wdrożenie RODO w organizacji Partnera i uzyskanie certyfikatu wdrożenia zgodnie z opisem na stronie Certyfikat GoRODO.pl)
  • Partner zobowiązany jest przedstawić GoRODO.pl stosowną Umowę Powierzenia, regulującą współpracę w Programie Poleceń.
  • Partner zobowiązany jest do umieszczenia na swojej stronie internetowej certyfikatu wdrożenia RODO z GoRODO.pl zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie Instrukcja umieszczenia certyfikatu wdrożenia na stronie
X
Oddzwonimy do Ciebie

Potrzebujesz RODO "szytego na miarę"?
Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy wycenę.